EC40-Lay-Size-Comparison-32843-06025-1612309190-e1640955303460-2
Liuoksen johtavuus ilmaisee sen kykyä johtaa sähkövirtaa. Tislattu tai deionisoitu vesi ei johda käytännöllisesti katsoen lainkaan sähköä ja siksi sen johtavuuslukema on nolla, EC arvo nolla. Kun suolat liukenevat veteen, liuoksen johtavuus kasvaa. Ravinneliuoksen johtavuus on siksi sen “vahvuuden” mitta, kuten liuenneiden suolojen todellinen määrä osoittaa.

Mitä on sähkönjohtavuus?

Vesiviljelyssä kaikki ravinteet valmistetaan mineraalisuoloista, jotka liukenevat veteen ja ravinneliuosten vahvuus voidaan havaita sähkönjohtavuusmittarilla (EC). Mitä korkeampi ionipitoisuus (suola), sitä korkeampi EC-taso on, joten EC:tä voidaan käyttää liuoksen vahvuuden indikaattorina. EC-mittarit koostuvat kahdesta noin 1 cm:n etäisyydellä toisistaan olevista elektrodista, jotka asetetaan mitattavaan liuokseen.

Kun mittariin syötetään virtaa, sähkövirta kulkee yhdestä elektrodista liuoksen kautta toiseen elektrodiin ja mittari näyttää, kuinka paljon sähkövirtaa virtaa elektrodien välillä ja näyttää sen EC:nä. Nämä mittarit toimivat periaatteella, että sähkövirtaa johdetaan helpommin, kun ravinnesuolojen pitoisuus liuoksessa kasvaa. Selaa mittari tuotevalikoimaamme löytääksesi sinulle sopivan tai ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

Miksi EC arvon mittaus on tärkeää?

Ravinneliuoksen EC:n tunteminen on tärkeää, koska se antaa viljelijälle käsityksen liuoksen vahvuudesta ja siitä, miten ravinnetaso vaikuttaa kasvien kasvuun. Eri kasvit kasvavat hyvin eri tavoin ravinteiden eri vahvuuksilla, ja tätä ravinnevoimakkuutta on tärkeää kontrolloida, jotta juurivyöhykkeelle saadaan optimaaliset olosuhteet. Tämä puolestaan ​​mahdollistaa ravinteiden maksimaalisen oton kasvin muuhun solurakenteeseen. Jotta esimerkiksi tomaattisi tai chilisi kasvaisivat maksimaaliseen potentiaaliinsa on sinun tiedettävä ravinne liuoksen EC arvo mitä kasveillesi syötät. Vain sillä tavoin voit varmistaa maksimaalisen sadon ja sen että kasvi saa tiettynä aikana oikean määrän ravinnetta.

EC arvo ja Ravinteet

Vesijohtovesi sisältää kivennäissuoloja, jotka tuottavat EC:tä, mutta EC ei yksinään välttämättä tarkoita, että vesi sisältää ravinnesuoloja, jotka auttavat kasveja kasvamaan. Esimerkiksi vesijohtovesi sisältää natriumia ja kloramiinia, joilla on EC-arvo, mutta nämä mineraalit eivät ole hyödyllisiä kasveille. Siksi on tärkeää tarkistaa vesijohtoveden EC ennen syöttöliuoksen valmistamista ja lisätä sopiva määrä ravinnetiivistettä halutun EC:n saavuttamiseksi.

Huomioi että Suomessakin eri alueilla veden EC arvo vaihtelee jonka vuoksi vain mittaamalla ravinneliuoksen EC arvon voit todellisuudessa tietää minkä verran ravinteita kasvisi saavat.

Eri ravinnevalmistajat suosittelevat eri EC arvoja kasvien eri kasvu-ja kukinta vaiheessa. Merkkikohtaiset EC arvojen suositukset näet valmistajien antamasta Ravinteiden EC arvo taulukoista. Katso merkkikohtaiset suositukset linkistä RAVINNETAULUKOT.

Aktiiviset (kierrättävät) järjestelmät

Näitä järjestelmiä ovat: NFT; Ebb & Flood; Aeroponics; ja DWC järjestelmät. Näissä järjestelmissä, joissa ravinneliuosta kierrätetään ja syötetään uudelleen kasviin tietyn ajan kuluessa, kierrätysliuoksen EC yleensä nousee ajan myötä haihtumisen ja kasvien ravinteiden oton ja veden käytön vuoksi. Hyvin yleistä että järjestelmään pitää lisätä vain vettä muutaman päivän kuluttua siitä kun lisäsit ravinteita liuokseen. Kuinka nopeasti tämä tapahtuu, riippuu järjestelmäsi koosta, ympäristöolosuhteista ja erityisesti järjestelmässäsi olevan liuoksen määrästä. Jos EC nousee liian korkeaksi, liuoksesta tulee myrkyllistä ja kasvit kärsivät ja lopulta kuolevat. On suositeltavaa, että säiliö täytetään tarvittaessa pelkällä vedellä ja vaihdetaan kokonaan aina välillä.

Passiiviset ja hukkaan ajavat järjestelmät

Näihin järjestelmiin kuuluu esim. käsin tai dripperillä syötettävät, väliainepohjaiset järjestelmät, joissa jokaisesta säiliöstä valuu pieni määrä syöttöliuosta. Tämän valumisliuoksen EC- ja pH-arvojen mittaaminen on kriittistä, koska sitä on valvottava. Aktiivisen järjestelmän tavoin EC yleensä nousee järjestelmän läpi ja tämä riippuu samoista tekijöistä (eli – kasvien koosta jne.). Jälleen, jos EC nousee liian korkealle, kasvit kuolevat. Käytössäsi olevat kontrollit ovat syöttöliuoksen EC ja valuman osuus. Siksi, jos valuma EC on liian korkea, voit alentaa syöttöliuoksen EC arvoa ja/tai lisätä valuman määrää lisäämällä kastelun määrää ja/tai tiheyttä. Tämä auttaa palauttamaan ravinnetasapainon, jota tarvitaan kasvien terveelle kasvulle. On aina turvallisempaa aloittaa kastelu laimealla kuin liian korkean EC arvon sisältävällä ravinneliuoksella.

EC mittalaitteiden hoito ja huolto

EC-mittareita on ylläpidettävä pitämällä ne aina puhdistettuina ja kalibroituina. Näin varmistetaan, että mittari antaa aina tarkan lukeman, jotta rehusäiliön hallinta on johdonmukaista ja kasvit saavat aina tarvittavat ravinteet. Anturin pinta on paikka, jossa instrumentti ottaa liuoksen lukeman. Siten, jos anturin pinta on likainen tai saastunut, lukema voi olla epätarkka. EC-mittarin asianmukainen hoito ja huolto takaavat tarkat lukemat ja maksimoivat laitteen käyttöiän, joten varmista, että noudatat näitä helppoja ohjeita:

  • Noudata laitteen mukana tulleita ohjeita
  • Puhdista anturin kärki raikkaalla vedellä jokaisen käytön jälkeen
  • Puhdista anturin kärki säännöllisesti EC-anturin hoitosarjalla noudattaen ohjeita huolellisesti
  • Tarkista ja kalibroi EC-mittari kuukausittain tarvittaessa käyttämällä esim. Growth Technology EC -standard liuoksia
  • Poista paristot ennen pitkäaikaista varastointia

Tutustu EC mittareiden valikoimaan. EC mittarilla kontrolloit ja varmistat että kasvisi saavat juuri oikean määrän ravinteita!

Muista EC arvon mittaaminen joka kerta kun lisäät ravinteita!

Shopping Cart
Scroll to Top